Animals In Society

 

Who can imagine life without animals? We share our world with no fewer than 840 million cats and dogs, close to 22 billion lifestock and countless wild animals. Their health and welfare are essential to us all.

 

The Faculty of Veterinary Medicine is the only academic institution of its kind in the Netherlands, and focuses on scientific research, veterinary education and specialised patient care. It's a position that carries with it an enormous responsibility and the relentless effort to improve animal welfare and human-animal interactions. 

 

Because we can't be without them...

 

 

 

Read more Read less

Nog meer steun voor asieldieren dankzij Stichting DierenLot

21-04-2022 | 10:00

Een asieldier heeft ook recht op goede zorg! Shelter Medicine is het onderzoeksprogramma waarmee we ons inzetten voor de gezondheid en het welzijn van dieren in dierenopvangcentra

“Een goede zorg voor dieren in opvang, waarbij het dier de zorg ontvangt die het nodig heeft om gezond te blijven, beperkt zich niet tot de dagelijkse verzorging alleen. Goede zorg houdt ook in dat er onderzoek gedaan wordt naar ontwikkelingen die het asieldier kunnen helpen tijdens het verblijf in een opvangcentrum. Zo is het belangrijk om te weten hoeveel dieren er jaarlijks opgevangen en herplaatst worden en hoeveel zorgdagen ze nodig hebben voordat ze aan een nieuw leven beginnen. Analyses van zulke gegevens kunnen leiden tot mogelijke verbeteringen voor in de opvang. Hoe krijgt een dierenopvangcentrum het bijvoorbeeld voor elkaar om haar zwerfdieren steeds beter en sneller terug te kunnen geven aan de eigenaar, hoe zorg je er voor dat steeds meer dieren het asiel verlaten voor een nieuw leven, met welke maatregelen kunnen we het aantal ziekdagen verlagen en hoe is de relatie tussen het aantal inwoners in een gebied en het aantal zwerfdieren dat opgevangen wordt in zo’n gemeente?” vertelt dierenarts-onderzoeker drs. Ruth van der Leij

Dankzij een genereuze bijdrage van Stichting DierenLot kunnen we in 2022 nog meer betekenen voor asieldieren, om voorbereid te zijn op de toekomst en met als doel het welzijn van nog veel meer asieldieren te garanderen!

Stichting DierenLot: “De ruim 250 dierenhulporganisaties die wij ondersteunen zijn gebaat bij de beste zorg en dan blijft onderzoek erg belangrijk. Daarom ondersteunen wij Shelter Medicine van harte!”

 

Wij willen Stichting DierenLot hartelijk bedanken voor de steun, samen maken we het verschil voor asieldieren

Read more | View all