Animals In Society

 

Who can imagine life without animals? We share our world with no fewer than 840 million cats and dogs, close to 22 billion lifestock and countless wild animals. Their health and welfare are essential to us all.

 

The Faculty of Veterinary Medicine is the only academic institution of its kind in the Netherlands, and focuses on scientific research, veterinary education and specialised patient care. It's a position that carries with it an enormous responsibility and the relentless effort to improve animal welfare and human-animal interactions. 

 

Because we can't be without them...

 

 

 

Read more Read less
View all
  De meest voorkomende hartaandoening bij volwassen honden is degeneratie van de hartklep tussen de linkerboezem en de linkerkamer. De klepdegeneratie is verantwoordelijk voor 75-80% van alle hartziektes van de honden en komt in meer dan een derde van honden boven de 10 jaar voor. Omdat de oorzaak van de ziekte onbekend is kan de ziekte op dit moment alleen symptomatische behandeld worden. Dieren met deze hartaandoeningen worden op een gegeven moment benauwd en krijgen last van hoesten en slecht uithoudingsvermogen ten gevolge van longoedeem (vochtophoping in de longen). Uiteindelijk leiden deze hartaandoeningen tot de dood. Het ontstaan van longoedeem is het gevolg van een verhoogde druk in de linkerboezem van het hart, ten gevolge van lekkende hartklep. Met behulp van vochtafdrijvende middelen (diuretica, plastabletten) kan het longoedeem en daarmee de benauwdheid verminderd worden, maar na enkele maanden zijn ook deze middelen vaak niet meer voldoende effectief en overlijden de dieren.   Een geheel nieuwe aanpak   Bij mensen met vergelijkbare ziektebeelden werpt een geheel nieuwe aanpak vruchten af. Bij deze aanpak wordt met behulp van hartkatheterisatie (begeleid met en echografie  en röntgendoorlichting) een gaatje gemaakt in de wand tussen de linker en de rechterboezem. Daarmee wordt de druk in de linkerboezem aanzienlijk lager en verdwijnt het longoedeem (en daarmee de benauwdheid).   Patiënten met longoedeem effectief behandelen   Gezien de grote overeenkomsten tussen mens en hond, lijkt de hierboven beschreven nieuwe aanpak ook zeer kansrijk voor toepassing bij honden met longoedeem ten gevolge van hartkleplekkage. Graag zouden we deze aanpak willen uitproberen bij tien honden met een ernstig lekkende hartklep. Indien de methode succesvol is kan de kwaliteit van leven van vele honden (en mogelijk ook katten) met hartlijden aanzienlijk verbeterd worden.   Help mee   Met jouw bijdrage kunnen wij honden met longoedeem beter behandelen. 
Een betere aanpak van longoedeem en hartfalen bij honden

Oproep voor eigenaren van honden uit Zuid-Europa

04-06-2021 | 11:19

In het onderzoeksproject “Buitenlandse Hondenziektes” zijn we op zoek naar infectieziekten (Leishmaniasis, Ehrlichiosis en hartworm) die in Zuid-Europa bij de hond voorkomen. Wanneer ze niet tijdig behandeld worden veroorzaken ze ernstige ziekte en zelfs sterfte. 


De deelnemende honden zijn zwerf- en asielhonden die in Nederland geïmporteerd worden. Het doel van het project is om vast te stellen wat het risico op besmetting met deze ziektes is en het optimale tijdstip om deze besmetting vast te stellen. Inmiddels loopt het project naar het voorkomen van de parasieten Leishmania, Ehrlichia en hartworm onder recent geïmporteerde al enige tijd. Al veel honden hebben deelgenomen, klein en groot, jong en oud.

Oproep voor eigenaren van honden uit Zuid-Europa

In Zuid-Europese landen kunnen honden besmet worden met de parasieten Leishmania, Ehrlichia en hartworm. Deze parasieten kunnen ernstige ziektes veroorzaken. De ziekteverschijnselen openbaren zich pas maanden tot soms jaren na infectie. Met het gevolg dat een eenmalige test voorafgaand aan het vertrek naar Nederland niet volstaat om zeker te weten dat de hond in Nederland niet alsnog ziek wordt. De afdeling Infectieziektes van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren onderzoekt hoeveel honden die afkomstig zijn uit Zuid-Europa positief testen op antistoffen tegen deze ziektes gedurende hun eerste negen maanden in Nederland.


Is jouw hond ouder dan zeven maanden, afkomstig uit Zuid-Europa, nog niet langer dan zes weken in Nederland, en wil je bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van deze groep honden? Dan kan je deelnemen! De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan het opstellen van een diagnostisch advies, wat de sleutel is tot een tijdige en dus succesvolle behandeling.


De hond wordt tweemaal onderzocht bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De eerste keer binnen zes weken na de aankomst in Nederland, de tweede keer negen maanden later. Het onderzoek van de honden bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Aan het onderzoek zijn voor de eigenaar geen kosten verbonden. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij de donateurs en partners van Vrienden Diergeneeskunde. 


Wil jij samen met je hond een bijdrage leveren aan het onderzoek? 

Read more | View all