ANBI status & Acceptatieprotocol


Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht werd in maart 2016 opgericht als fonds op naam van het Utrechts Universiteitsfonds.

Het Utrechts Universiteitsfonds (en daarmee ook Vrienden Diergeneeskunde), is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Het RSIN/fiscaal nummer van het Utrechts Universiteitsfonds is 26.10.577. Kijk hier voor de jaarrekening.

Jouw giften zijn hierdoor onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

 

Acceptatieprotocol

 

Het Utrechts Universiteitsfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling die maatschappelijke verantwoording aflegt over de ontvangen gelden en de bestedingen daarvan. Om deze giften goed te reguleren is het Acceptatieprotocol opgesteld. Dit protocol heeft als doel ervoor te zorgen dat schenkingen op een zo verantwoord mogelijke manier worden geaccepteerd.