Proefdiervrije innovatie: de Avatar Zoo

from €45,000 (91%)
Closed

  

 

Dieren spelen sinds jaar en dag een essentiële rol als het gaat om het begrijpen van pathofysiologie en bij het ontwikkelen van succesvolle behandelingen van uiteenlopende ziektes bij dieren én mensen. Tot op de dag van vandaag is het onderwijs en de opleiding van dierenartsen, medici en onderzoekers helaas nog steeds grotendeels gebaseerd op het gebruik van levende dieren. Echter, zowel wettelijke als vooral ook morele en ethische kaders eisen dat er steeds meer gewerkt wordt aan het ontwikkelen en implementeren van proefdiervrije innovaties voor biomedisch onderwijs en training.

Vandaag de dag meer dan ooit! Want ook leek het een aantal jaar geleden erop dat het aantal proefdieren in Nederland permanent ging dalen, steeg het aantal proefdieren in 2017 naar 530.568; maar liefst 80.694 meer dan in 2016!

Bijna 30.000 van deze dieren (ongeveer 5%) worden ingezet voor het opleiden en trainen van dierenartsen, medici en onderzoekers. 

Proefdiervrije innovatie: de Avatar Zoo

 

Het project “Avatar Zoo” heeft dan ook als doel om zo veel mogelijk proefdieren voor leer- en trainingsdoeleinden te vervangen door het ontwikkelen van zogenaamde “avatars”.
 

De inzet van technologieën zoals virtual reality (VR) en Augmented reality (AR) maken het mogelijk om dynamische, interactieve holografische 3D-modellen, de avatars, te ontwikkelen. Het zijn functionele 3D-modellen die een stereoscopisch (vanuit alle hoeken) beeld van een object bieden wanneer dit wordt gevisualiseerd in VR of AR. Een avatar biedt dus toegevoegde essentiële informatie door dynamisch te interageren met de 3D-anatomie terwijl het model beweegt. 

 

De voordelen van een avatar

 

Het leren en werken in het biomedische domein vereist het beheersen van complexe vaardigheden binnen de huidige – en toekomstige – medische en ethische normen. Avatar-modellen zijn buitengewoon geschikt ter ondersteuning van complex biomedisch leren en overdracht door de volgende attributen:

  1. Ze zijn actief en vereisen de interactie met de omgeving
  2. Ze zijn constructief; en moedigen aan tot ‘leren door te doen’: de omgang met een avatar vereist het integreren van nieuwe ervaringen binnen het bestaande kader van kennis en vereist daarmee doelgericht gedrag;
  3. Ze zijn authentiek door het gebruik van real-life taken met aangepaste complexiteit binnen een realistische omgeving
  4. Ze vereisen coöperatie, communicatie en samenwerking (Jonassen D, 2008).


De nadruk ligt op anatomie en fysiologie (normaal) en zieke orgaansystemen, bestaande uit botten, spieren, kraakbeen, pezen, ligamenten, gewrichten, tussenwervelschijven en ander bindweefsel, samen met bloedvaten en zenuwweefsel. Op deze manier kunnen wij ons richten op het leren van algemene anatomie, fysiologie evenals complexe ziektes in een authentieke en diervrije opstelling.

 

De avatar in het onderwijs

 

Met de inzet van deze avatars zal het dus mogelijk zijn om anatomische, fysiologische, pathologische kennis op te doen van verschillende diermodellen (en uiteindelijk ook van menselijke systemen), zonder de inzet van levende dieren. Anatomische fenotypes en ziektebeelden kunnen worden bestudeerd en chirurgische ingrepen gesimuleerd en geoefend worden, zonder tijd of beschikbaarheid als beperkende factor.

Studenten, onderzoekers, medici en dierenartsen worden in staat gesteld om driedimensionale anatomische structuren van dichtbij, vanuit alle hoeken, te bestuderen en te manipuleren. Bovendien wordt deze manier van dynamisch verkennen aangevuld met rijke en onmiddellijke geautomatiseerde feedback die het ontwikkelen van relevante kennis, de retentie ervan en de motivatie om te blijven leren verder stimuleert.

De (dieren)artsen van de toekomst zullen dus worden uitgerust met de kennis die nodig is voor de dagelijkse klinische praktijk, terwijl specialisten hun chirurgische vaardigheden kunnen verbeteren en onderzoekers hun kennis verder kunnen verdiepen en delen – zonder de inzet van proefdieren!

In een recente pilot heeft het onderzoeksteam een rudimentair model van een rat ontwikkeld. Het opnemen van AR-diermodellen heeft niet alleen gevolgen voor de veterinaire faculteit, maar voor alle sectoren binnen de UU die diermodellen gebruiken voor hun onderzoek. Ons doel is om avatars in te zetten voor graduate en postgraduate training, niet alleen binnen de veterinaire faculteit maar in alle faculteiten die dierlijke en menselijke biologie bestuderen; de Hogeschool Utrecht en Leiden (cursussen zoology en proefdierkunde) en in geheel Nederland in het kader van de verplichte proefdiercursussen.

 

Een Avatar-hond voor de Avatar Zoo


In dit huidige project willen wij ons richten op het ontwikkelen van een ‘avatar-hond’, als een van de meest gebruikte proefdieren in een onderwijs- en leeromgeving. Steun jij ook proefdiervrije innovatie?

Zorg met jouw bijdrage ervoor dat de Avatar Zoo werkelijkheid gaat worden!