Help weesolifantjes in Sri Lanka

 

Samen met haar collega’s werkt onderzoekster Tabitha Hoornweg inmiddels bijna twee jaar aan het ontwikkelen van betere diagnostiek, effectieve behandeling en uiteindelijk een vaccin tegen EEHV. Het EEHV onderzoeksteam wil met de nieuw ontwikkelde diagnostische test helpen om weesolifanten in Sri Lanka beter te beschermen tegen het dodelijke ‘elephant endotheliotropic herpesvirus’ (EEHV). 

In samenwerking met de universiteit van Peradeniya in Sri Lanka willen we een grote groep jonge weesolifanten uit Sri Lanka testen voor EEHV, waardoor de jonge dieren beter en nauwkeuriger gemonitord kunnen worden op mogelijke symptomen van ernstige ziekte veroorzaakt door EEHV. Echter, om dit te kunnen doen hebben wij jouw hulp nodig!


Naast waardevolle informatie die de samenwerking zal opleveren over de gezondheid van olifanten in het algemeen, en over EEHV bij olifanten in het bijzonder, zal deze helpen de aanwezigheid en verspreiding van EEHV in kuddes jonge (en dus mogelijk vatbare) dieren, te volgen. Weten of een dier nog vatbaar is voor het virus of niet, geeft dierenartsen een voorsprong bij het herkennen van symptomen en het inzetten van een eventuele behandeling. Daarnaast zullen de lokale laboratoriummedewerkers worden getraind in het uitvoeren van verschillende diagnostische testen, wat ten goede zal komen van de gehele populatie wilde en gehouden.

ETH, een veilig thuis voor weesolifanten

 

Een van de opvangcentra waarvoor samples getest zullen worden is het “Elephant Transit Home” (ETH) in Udawalawe, Sri Lanka. Het ETH is in 1995 opgericht voor de opvang en revalidatie van (wilde) weesolifanten, met als uiteindelijk doel de dieren opnieuw uit te kunnen zetten in het wild. Jonge weesolifanten die worden gered of binnengebracht, worden uitgebreid medisch onderzocht en wanneer nodig behandeld. Zodra hun gezondheid het toe laat, worden de dieren geïntroduceerd in een kudde olifanten met een leeftijd tot 6 jaar, waarbij de ‘oudere’ vrouwtjes de jongste kalveren vaak als vanzelf onder hun hoede nemen.


De olifanten worden meermaals per dag gevoed met melk. De rest van de dag verblijven zij in een gebied van 150 hectare aan de rand van het Udawalawe National Park, waar zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en interacties aan kunnen gaan met andere (wilde) olifanten die in het park leven. Dieren die hebben aangetoond zich zelfstandig te kunnen redden in hun natuurlijke omgeving worden uiteindelijk als kleine kuddes weer uitgezet in het wild. Sinds de oprichting van de ETH zijn meer dan 100 olifanten succesvol uitgezet, wat leidde tot de geboorte van minstens 16 olifantenkalfjes in het wild. Daarmee draagt het ETH bij aan het voortbestaan van de soort. 

 

Samen maken we het verschil voor weesolifantjes

 

Olifantenkalfjes tot 1 jaar oud lijken op natuurlijke wijze beschermd tegen een EEHV infectie. Dit duidt er op dat zij beschermende antistoffen meekrijgen van hun moeder. Maar het is nog onduidelijk op welke manier olifantenkalveren antistoffen van hun moeder krijgen (al in de baarmoeder of via de melk) en hoe lang deze antistoffen aanwezig blijven. Aangezien de olifantenkudde van ETH bestaat uit jonge dieren die niet meer bij de moeder drinken, is dit een zeer interessante groep dieren om onze kennis over overdracht van maternale immuniteit te verrijken en daarmee EEHV beter te begrijpen én te bestrijden.


Het onderzoeksteam zal het EEHV onderzoek in Sri Lanka ondersteunen door de diagnostische tests beschikbaar te stellen en labatoriummedewerkers te trainen in het uitvoeren hiervan. De waardevolle informatie die we hiermee op doen voor ons onderzoek naar EEHV draagt bij aan de gezondheid en welzijn van de weesolifanten en uiteindelijk die van de Aziatisch olifant wereldwijd. 

Wat kan jij doen?!

 

Met een donatie van €10 kan één olifant eenmalig getest worden op EEHV. Voor €100 is het mogelijk om een olifant gedurende een jaar te monitoren op de verschillende subtypes van het EEHV virus. Help jij mee? 

 

P.s.: Natuurlijk moet er nog veel meer werk gedaan worden dan alleen deze monitoring. Het ontwikkelen van effectieve behandelingsmethoden en vooral een vaccin blijven essentieel. Kijk hier om ons EEHV onderzoek te steunen.


Foto's, met dank aan: Vijitha Perera, Sri Lanka