Veterinaire Archaeopteryx draagt bij aan onderzoek naar papegaaienwelzijn

01 november 2022 14:09
Dankzij de inzet van Veterinaire studievereniging voor Vogels en Bijzondere Dieren Archaeopteryx ontvangt het onderzoeksteam van het project 'Papegaaien lekker in hun veren' een genereuze bijdrage voor het onderzoek naar papegaaien. De studievereniging zamelde dit bedrag in tijdens een seminar over papegaaien. 
 
'Op 11 juni hebben Jan Hooimeijer en Irene Pepperberg een dagvullend seminar gegeven met als onderwerp 'Parrot behaviour and welfare'. Een zeer interessante dag waar zowel diergeneeskunde studenten als dierenartsen, dierenartsassistenten, hobbyisten en andere geïnteresseerden veel geleerd hebben. Op deze dag werd het jarenlange onderzoek van Irene Pepperberg besproken naar de intelligentie en cognitie van papegaaiachtigen. Ook het belang hiervan voor de omgang met deze dieren werd besproken door Jan Hooimeijer. 
 
De opbrengst van deze dag doneert de Veterinaire studievereniging voor Vogels en Bijzondere Dieren Archaeopteryx aan het onderzoek van Dr. Y.R.A. van Zeeland. Er wordt onderzoek gedaan naar wat papegaaien nodig hebben in hun omgeving en hoe dit verschilt per papegaai. Wij hopen met onze bijdrage het onderzoek vooruit te helpen.'
 
Wij willen Veterinaire studievereniging voor Vogels en Bijzondere Dieren Archaeopteryx enorm bedanken voor de inzet en de donatie aan dit onderzoek!