Vers vlees - hoe veilig is het?

Target reached
from €8,750 (100%)
Closed

 

Het lijkt zo voor de hand liggend, het voeren van je hond met vers vlees. Immers, honden zijn roofdieren, en als het om voeding gaat is ‘vers’ altijd beter. Of misschien toch niet?

De programma makers van Radar vonden deze vraag een uitzending waard. Op 3 september 2018 gingen ze live. Hun niet-zo-smakelijke samenvatting van wat vers vlees is: “Het verse vlees dat aan dieren wordt gegeven, bestaat vaak uit restanten uit de menselijke voedselketen. Er kunnen dus schadelijke bacteriën inzetten, maar ook andere stoffen, zoals schildklierhormoon, waar je huisdier ziek van kan worden.” (Kijk hier voor de volledige uitzending)

 

Vers vlees voor honden een gevaar voor eigenaren? 

 

En niet alleen huisdieren kunnen hier ziek van worden. Ook de rest van het gezin brengt zich, onbewust natuurlijk, in gevaar. Want welke hondeneigenaar heeft niet al een enthousiaste hondentong op de eigen huid gevoeld of heeft een hond een kus op het zachte vacht gedrukt – zonder erna onmiddellijk de douche in te springen?


De onderzoeker-dierenartsen van de faculteit Diergeneeskunde willen meer inzicht krijgen in de veiligheid van vers vlees producten, zodat consumenten beter geïnformeerd kunnen worden. Op deze manier willen ze een steentje bijdragen aan een veiligere leefomgeving van mens en dier.


Ondanks vers vlees voeding steeds populairder wordt onder huisdierbezitters, zijn mensen onvoldoende op de hoogte van de risico's van deze voeders voor de gezondheid van mens én dier. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vers vlees voeders diverse voor mens en dier schadelijke bacteriën bevatten. De industrie beloofde beterschap, maar zijn ze hun beloofde na gekomen?

 

Het onderzoek

 

In dit onderzoek willen de onderzoeker-dierenartsen d.m.v. een nieuwe steekproef gaan testen in hoever vrij verkrijgbare verse vleesproducten vrij of juist besmet zijn van schadelijke bacteriën, parasieten of hormonen, zoals het schildklierhormoon. Daarbij zullen wij producten testen die onder hoge druk zij verpakt, volgens de fabrikant een bewaarmethode die de schadelijke bacteriën afdoodt.


Daarnaast zullen we vleesproducten die vaak worden gebruikt voor vers vlees voeding op het schildklierhormoon onderzoeken. In het verleden werd dit hormoon in separatorvlees, hamburgervlees en gehakt gevonden. We weten inmiddels dat als mensen of dieren te veel van dit besmette vlees eten, de hoeveelheid schildklierhormoon voor een te snelle metabolisme kan zorgen, met als gevolg hartritmestoornissen.


Door middel van deze studie willen de collega's van de faculteit Diergeneeskunde meer inzicht te krijgen in de veiligheid van vers vlees producten, zodat zij consumenten beter kunnen informeren, en op deze een steentje bijdragen aan een veiligere leefomgeving van mens en dier.

 

Wat de onderzoekers hebben gedaan

 

In  navolging van onderzoek in 2016 is opnieuw gekeken naar 8 merken rauw vleesvoeders waarvan 5 verschillende lot nummers zijn gekocht en onderzocht. We hebben gekeken naar kiemgetal, aanwezigheid van E. coli Salmonella bacteriën, en aanwezigheid van schildklierhormoon. 1 van de voeders is overgestapt naar high pressure processing (HPP) met het doel om schadelijke bacteriën af te doden, zoals ook gedaan wordt bij producten die geschikt zijn voor humane consumptie. Uit alle onderzochte producten werden bacteriën gekweekt, waarbij in 3 van de 8 merken een te hoog kiemgetal werd gemeten in 1 of meerdere batches.


Uit alle onderzochte producten werden E. coli bacteriën gekweekt, waarbij in 2 van de 8 merken een te hoog gehalte aan E. coli werd gemeten in 1 of meerdere batches. Bij 5 van de 8 merken zijn Salmonella bacteriën gevonden. Hiervoor geldt een zero-tolerance. Bij 4 van deze 5 merken betrof dit slechts 1 batch (van de 5 onderzochte batches), bij het andere merk werden in 2 batches Salmonella bacteriën gevonden. In geen van de onderzochte producten is schildklierhormoon aangetroffen. De ossenworst testte negatief op alle parameters.

  

Wat het allemaal betekent...

 

Er is verbetering gezien in de kwaliteit van rauw vleesvoeders zoals is beloofd door DiBeVo, echter er blijven punten van zorg. Het schilklierhormoon is niet gevonden in de onderzochte voeders, wel hadden sommige voeders een te hoog kiemgetal en werden E. coli en Salmonella bacteriën gevonden.


De nieuwe techniek om vleesvoeders steriel te maken en toch vers te houden (HPP) leidde weliswaar tot een reductie van het kiemgetal, maar er werden wel nog bacteriën gekweekt (waaronder E. coli bacteriën). Ook voor deze voeders gelden dus de hygiëne voorschriften zoals we die ook voorschrijven bij andere rauw vleesvoeders.


We hopen dat de fabrikanten hun technieken verder blijven verbeteren om zo de kans op overdracht van ziekteverwekkers via rauw vleesvoeders naar mens en dier zo klein mogelijk te houden.