Honden en katten met maagdarmproblemen helpen

Closed


Maagdarmproblemen komen veel voor bij honden en katten. In veel gevallen betreft het een kortdurende aandoening, bijvoorbeeld veroorzaakt door een virusinfectie of een voedselvergiftiging, waarbij er sprake is van misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree, die binnen enkele dagen, vaak zonder behandeling, weer overgaat. Heel anders is dat bij de ook frequent voorkomende chronisch maagdarmproblemen. De steeds terugkerende misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree vormen een ernstige aantasting van het welzijn van de patiënt en vereisen diergeneeskundig ingrijpen.


Na uitsluiten van (darm)parasieten en voedselintoleranties zijn histologische biopten van de maagdarmwand noodzakelijk om een goede therapie te kunnen instellen. Deze biopten kunnen verkregen worden middels een buikoperatie; een ingreep die behoorlijk ingrijpend is voor het dier, en daarnaast hoge kosten voor diereigenaren met zich meebrengt (waardoor menig eigenaar ervoor kiest om dit niet te laten doen en het dier te behandelen zonder een diagnose).

 

Inmiddels bestaat de mogelijkheid om bij het merendeel van de patiënten de biopten te verkrijgen op een veel minder invasieve wijze, door gebruik te maken van flexibele (endo)scopen; net als in de humane geneeskunde. Deze scopen worden ingebracht via de mond (=gastroduodenoscopie) of via de anus (=coloscopie). Daarnaast kunnen deze scopen ook gebruikt worden om vreemde voorwerpen te verwijderen uit het maagdarmkanaal. Ook hier betekent dit dat een operatieve ingreep voorkomen kan worden. 

Echter, in diergeneeskundig Nederland is de nodige kennis en expertise rondom het gebruik van dergelijke scopen, en de interpretatie van de verkregen biopten, op dit moment nog beperkt.

 

Het belang van goede scopen

 

Bij de afdeling Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren van het Universitair Dierenziekenhuis van de faculteit Diergeneeskunde werken Europees erkende specialisten, met bijzondere expertise op het gebied van maagdarm-aandoeningen (gastro-enterologie). Om dieren met maagdarmaandoeningen nog beter en sneller te kunnen helpen, willen zij de inzet en meerwaarde van scopen bij de diagnostiek en het opstellen van optimale behandeltrajecten verder uitbouwen.

 

Echter, op dit moment ontbreekt het onze specialisten aan een goede set aan flexibele (fiber)scopen. Gezien de enorme variatie in grootte van onze patiënten zijn meerdere scopen (met verschillende diameter en lengte) noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen.

 

Veterinaire zorg en opleiding van specialisten en toekomstige dierenartsen op hoog niveau

 

Uitrusting van de discipline gastro-enterologie met deze scopen betekent dat veterinaire zorg op niveau kan worden geleverd aan honden en katten met ernstige, chronische maagdarmproblemen. Daarnaast kunnen specialisten in opleiding, onder leiding van onze gastro-enterologen, getraind worden in de kunst van het scopiëren, waardoor het aantal mensen in Nederland dat deze techniek onder de knie heeft aanzienlijk kan toenemen. Met voldoende apparatuur en goed opgeleide mensen kunnen de specialisten vervolgens dierenartsen in den lande aanbieden om op de universiteitskliniek de biopten te verzamelen van hun patiënten, zodat de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg op het gebied van de gastro-enterologie over de gehele breedte in Nederland kan toenemen. Ook voor het onderwijs aan studenten diergeneeskunde is het van groot belang dat zij kennis maken met het op een moderne, niet-invasieve manier diagnosticeren van maagdarmproblemen bij honden en katten.

 

Naast het nemen van biopten bij hun patiënten, kunnen  de praktiserende dierenartsen in Nederland ook via nascholing profiteren van de nieuw ontwikkelde kennis en expertise. Via het facultaire programma “Onderwijs voor Professionals”, zullen bijscholingstrajecten gegeven kunnen worden op gebied van het effectief scopiëren en interpreteren van de resultaten.

 

Onderzoek gericht op betere behandelingen

 

De verkregen biopten kunnen niet alleen gebruikt worden voor de diagnostiek, maar ook gebruikt worden door onze onderzoekers, met als doel het verbeteren van de diagnostiek en het vinden van nieuwe geneesmiddelen om maagdarmproblemen bij honden en katten (en mogelijk zelfs mensen) beter te kunnen behandelen dan nu mogelijk is.

 

Help je mee? 

 

Om op deze innovatieve manier een maagdarmscopie (met bioptname) uit te kunnen voeren bij honden en katten van verschillende grootte zijn er minimaal 3 flexibele (fiber)scopen nodig. 

Echter, de aanschaf van dergelijk apparatuur wordt helaas niet bekostigd vanuit de overheidsbijdrage aan de universiteit. Daarnaast heeft het Universitair Dierenziekenhuis geen winstoogmerk, en slechts een zeer beperkt investeringsbudget.

Om dergelijk apparatuur aan te kunnen schaffen, zouden de benodigde kosten dan ook doorberekend moeten worden naar de klant. Dat is niet wat wij willen. We willen juist dat, waar mogelijk, ook de meest innovatieve zorg betaalbaar blijft voor diereigenaren. Daarnaast geloven wij in onze taakstelling om veterinaire zorg verder te ontwikkelen en deze kennis uit te dragen richting studenten diergeneeskunde en praktiserende dierenartsen.

Met jouw bijdrage help je mee om de veterinaire geneeskunde op gebied van maagdarmproblematiek verder vooruit te helpen. Alvast heel hartelijk dank!