Een betere aanpak van longoedeem en hartfalen bij honden

Afgesloten

 

De meest voorkomende hartaandoening bij volwassen honden is degeneratie van de hartklep tussen de linkerboezem en de linkerkamer. De klepdegeneratie is verantwoordelijk voor 75-80% van alle hartziektes van de honden en komt in meer dan een derde van honden boven de 10 jaar voor.

Omdat de oorzaak van de ziekte onbekend is kan de ziekte op dit moment alleen symptomatische behandeld worden. Dieren met deze hartaandoeningen worden op een gegeven moment benauwd en krijgen last van hoesten en slecht uithoudingsvermogen ten gevolge van longoedeem (vochtophoping in de longen). Uiteindelijk leiden deze hartaandoeningen tot de dood.

Het ontstaan van longoedeem is het gevolg van een verhoogde druk in de linkerboezem van het hart, ten gevolge van lekkende hartklep. Met behulp van vochtafdrijvende middelen (diuretica, plastabletten) kan het longoedeem en daarmee de benauwdheid verminderd worden, maar na enkele maanden zijn ook deze middelen vaak niet meer voldoende effectief en overlijden de dieren.

 

Een geheel nieuwe aanpak

 

Bij mensen met vergelijkbare ziektebeelden werpt een geheel nieuwe aanpak vruchten af. Bij deze aanpak wordt met behulp van hartkatheterisatie (begeleid met en echografie  en röntgendoorlichting) een gaatje gemaakt in de wand tussen de linker en de rechterboezem. Daarmee wordt de druk in de linkerboezem aanzienlijk lager en verdwijnt het longoedeem (en daarmee de benauwdheid).

 

Patiënten met longoedeem effectief behandelen

 

Gezien de grote overeenkomsten tussen mens en hond, lijkt de hierboven beschreven nieuwe aanpak ook zeer kansrijk voor toepassing bij honden met longoedeem ten gevolge van hartkleplekkage. Graag zouden we deze aanpak willen uitproberen bij tien honden met een ernstig lekkende hartklep. Indien de methode succesvol is kan de kwaliteit van leven van vele honden (en mogelijk ook katten) met hartlijden aanzienlijk verbeterd worden.

 

Bedankt voor de steun!


Dit onderzoeksproject is op dit moment niet actief. Mede namens het onderzoeksteam willen we onze partners en donateurs ontzettend bedanken voor de steun, waarmee we de gezondheid en het welzijn van dieren kunnen blijven verbeteren.

Heb je een hond met longoedeem en/of hartfalen? Op de website van het Universitair Dierenziekenhuis staan de contactgegevens om een afspraak te maken met een dierenarts of specialist. Tijdens dit consult zal de diagnose bevestigd worden en krijg je toelichting over de mogelijke procedures bij deze ziekte.