They will never forget

Soraya Maat
from €2,000 (1%)

{English below the picture of Chaba}

Ik help al een paar jaar als vrijwilliger op de olifanten markt, hiermee halen wij geld op voor het onderzoek voor een vaccinatie voor het herpesvires bij de olifanten (EEHV_ED). Dit herpes virus zorgt ervoor bij veel jonge olifanten tussen de 1 en 8 jaar dat ze heel ziek worden en veelal sterven.

Wist je dat?

> Dit doodsoorzaak nr. 1 is bij Aziatische olifanten?
> Behandeling op dit moment nog nauwelijks kans van slagen heeft?
> Het erg moeilijk te herkennen is?
> Vrienden Diergeneeskunde en faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht de strijd aangaat?
> Er samen met Vrienden Diergeneeskunde al ongeveer 417.500 euro is opgehaald? (https://dierenmaatschappij.vriendendiergeneeskunde.nl/project/olifanten)
> We nog veel meer geld nodig hebben voor de rest van het onderzoek?
> Jullie hulp heel erg belangrijk is in deze onderzoeken?

Olifanten zijn super mooie dieren, elegant, groot, speels noem het maar op, wat een ramp dat ze zo worden bedreigt door deze stomme ziekte. De onderzoekers zetten zich in voor een effectieve behandeling en een vaccin tegen EEHV. Maar dit kunnen ze niet alleen!! Elke donatie, hoe klein ook maakt het verschil voor de gezondheid en toekomst van de olifanten!

Zie ook dit leuke filmpje van Aafke, de oprichtster van OmarmOlifanten.nl, en mijn grote inspiratie om deze actie op te zetten vandaag.


Youtube filmpje  {In Nederlands}


17 mei ik jarig, en ik zou niets liever willen, dan dat we met mijn verjaardag er voor kunnen zorgen voor nog net dat beetje extra. Helpen jullie mij mee met een kleine donatie om mijn verjaardagscadeautje om te zetten in hulp voor de olifantjes??

Ik heb zelf ook 2 pleegolifanten in Thailand, moeder Bunma en dochter Chaba, wisten jullie dat Chaba op dezelfde dag jarig is, en nu 3 jaar is geworden? Ik moet er niet aan denken dat zij het herpesvirus zou krijgen en zou komen te overlijden.

ELKE STAP TELT! ZIJ ZULLEN HET NIET VERGETEN!

Chaba

I've been helping as a volunteer at the elephant market for a few years now, with this market we rais money for the research for a vaccination for the herpesvirus by the elephants {EEHV_ED}. This Herpes virus causes many young elephants between the ages of 1 to 8 to become very ill and often die.

Did you know?

> This is the no. 1 cause of death in Asian Elephants?
> Treatment has hardly any chance of success at the moment?
> It's very hard to recognize?
> Friends of Veterinary Medicine and the Faculty of Veterinary Medicine at the Utrecht University are batteling this? 
> Together with the Friends of Veterniary Medicine, there is already an amout of 417.500 euros for research (https://dierenmaatschappij.vriendendiergeneeskunde.nl/project/olifanten)
> We need much much more money for the rest of the research?
> Your help is of great importance for these researches?

Elephants are such majestic animals, but what a disaster that they are threatened by this terrible disease. The researchers are fighting to find an effective treatment and a vaccine against EEHV. But they can't do this alone!
Every donation, even small, can make a big difference for the health and future of the elephants!!

See this lovely movie from Aafke, the founder of OmarmOlifanten.nl, en my big inspiration to set up this action today!

Youtube movie  {In Dutch}

The 17th of May was my birthday, and at this moment I would love it if you guys will help me with a little donation for my birthday for our precious elephants!

I do have 2 foster elephants in Thailand, mother Bunma and daughter Chaba, did you know that Chaba is also celebrating her birthday on the 17th and just turned 3 years old? I don't want to think about her getting the herpes virus and dying.

EVERY STEP HELPS! THEY WON'T FORGET!