Help de Nederlandse zwerfkat!

 

Ze zijn van niemand, maar ook van iedereen. De Nederlandse zwerfkatten.

En het zijn er veel. Heel erg veel...

Ze verdienen allemaal de nodig zorg!  

In Nederland lopen er naar schatting tussen de 135.000 en 1,2 miljoen verwilderde zwerf- en schuurkatten op campings, vakantieparken, boerderijen en maneges.  Dat is niet goed voor de omgeving, en vooral niet voor de zwerfkatten zelf want zoveel katten op een beperkt stuk land zorgt voor een hoge infectiedruk, veel inteelt en talloze vechtwonden van de 'volle' katers.   

Meer welzijn voor zwerfkatten
 

Samen met Stichting Zwerfkatten Nederland dragen wij bij aan een kwalitatief verantwoorde aanpak voor het verminderen van het aantal zwerfkatten en het vergroten van het welzijn van de  huidige zwerfkatten. Hiervoor organiseren wij met de mobiele operatiebus, vangteams, vrijwillige dierenartsen en Master studenten diergeneeskunde “TNRC” (Trap, neuter, return, care) acties om zo veel mogelijk zwerfkatten te helpen en de zwerfkattenproblematiek op te lossen.

Het uitgangspunt bij elke actie is het welzijn van de zwerf- en schuurkattenkolonie te verbeteren. De katten worden gevaccineerd, gechipt & geregistreerd, ontwormd, ontvlooid, geneutraliseerd (gecastreerd) en nagekeken op gezondheidsproblemen zoals rotte tanden en kiezen en oormijt. De kwaliteit van zorg en verzorging is essentieel, bepaald door regelgeving zoals die van de Wet dieren en het Besluit Houders van Dieren. Behalve het verbeteren van het welzijn van de zwerfkat, dragen we ook bij aan de volksgezondheid (i.v.m. zoonosen). Elke TNRC-actie vindt plaats in afstemming met de terreinbeheerders en/of -eigenaar en verloopt volgens onderstaande stappen:

 

1. T: van ‘trap’ – vangen van zwerfkatten
2. N: van ‘neuter’ - neutraliseren (het veterinaire castreren) en het toedienen van de nodige veterinaire zorg. 
3. R: van ‘return’ of ‘relocatie’- terugzetten of herplaatsen van de zwerfkatten;
4. C: van ‘care’ – monitoren en opvolgen.

 

De katten worden bij de aanvang van het project beoordeeld of er sprake kan zijn van resocialisatie. Wilde kittens worden (op)gevangen en gesocialiseerd om later huiskat te worden en een thuis te krijgen. 

Jij redt een zwerfkat of kitten en verbetert hun lot door een bijdrage te geven! Samen maken wij het verschil! 

 

Jouw gift voor zwerfkatten

 

€ 5 = chippen en registreren van een poes of kater

€ 10 = ontworming, ontvlooiing en oormijtbehandeling 

€ 15 = bijkomende gezondheidsproblemen 

€ 20 = castratie kater

€ 30 = castratie poes

€ 45 = een zwerfkitten socialiseren en alle veterinaire zorg geven

€ 55 = een zwerfkat de nodige veterinaire zorg toedienen 

€ 300 = maandelijkse kosten voor de mobiele operatiebus 

  

 

Feiten over zwerfkatten in Nederland (Bron: Stichting Zwerfkatten Nederland)

Over aantallen

 1. Er is grote onduidelijkheid over het aantal zwerfkatten dat in Nederland rondloopt en dus hoe groot het feitelijke probleem eigenlijk is. Volgens het rapport ‘Als de kat van huis is…’ van Wageningen Universiteit en Research Centre (Neijenhuis, F en van Niekerk, T, 2015) zijn er tussen de 135.590 en 1.210.000 zwerfkatten in Nederland. Niemand die betrouwbare cijfers hierover heeft….

 

 1. De meeste huishoudens die dieren hebben, hebben een kat: 24%. De kat is daarmee het meest gehouden huisdier in Nederland. Uit een peiling van NH van oktober 2018 bleek dat van de ruim 46.000 stemmen ruim 72% van de deelnemers het niet goed vinden dat jagers verwilderde katten mogen afschieten als de zwerfkatten natuurschade aanrichten. Draagvlak onder de bevolking voor de jacht op zwerfkatten ontbreekt bijgevolg in meerderheid, conform het in 2013 door de Tweede Kamer besloten afschotverbod. Onderzoek van de Wageningen Universiteit heeft bewezen dat afschieten van katten niet helpt. Toch zijn in de provincie Utrecht bijna 400 verwilderde zwerfkatten in 2018 afgeschoten en in 2017 in de provincie Friesland 345 …

 

Over het ontstaan van zwerfkatten

 1. Zonder de huiskat is er geen zwerfkat. De aanwas van zwerfkatten ontstaat doordat eigenaren hun zorgplicht niet vervullen en hun huiskat achterlaten. Als de huiskat niet geneutraliseerd (gecastreerd/gesteriliseerd) is, ontstaan kolonies verwilderde zwerfkatten.

 

Belang chippen & registreren

 1. Jaarlijks raken 100.000 huiskatten ‘kwijt’. Van de bij de landelijke organisatie voor verloren en gevonden huisdieren Amivedi aangemelde gevonden huiskatten wordt nog geen 31% herenigd met zijn eigenaar, tegenover 79% van de gevonden honden. Slechts 14% van de niet-gechipte of wel gechipt maar niet up-to-date geregistreerde katten in Nederland vindt zijn eigenaar terug. Een investering in chippen/registreren zorgt per direct voor een afname van het aantal op te vangen asielkatten. Het aantal opgevangen katten in dierenopvangcentra bedraagt jaarlijks zo’n 40.000. Door een chipplicht kan het percentage gevonden katten wat herenigd wordt met de eigenaar met 50% verhoogd worden – een besparing van opvangkosten van 20.000 katten. 

 

Over TNRC: Trap-Neuter-Return of Relocate-Care

 1. De Raad voor Dierenaangelegenheden pleit voor landelijke wet- en regelgeving voor TNR (trap-neuter-return) (inclusief monitoring), chipplicht en castratie/sterilisatieplicht van katten. Quote: “De effectiviteit van TNR valt of staat met het monitoren van de populatie en het wegvangen of castreren van nieuwe zwerfkatten.” Stichting Zwerfkatten Nederland staat de TNRC-methode voor, inclusief structurele vangacties, monitoring op o.a. aanwas van nieuwe zwerfkatten en permanente evaluatie door o.a. inventarisatie van aantallen (behandelde) zwerfkatten.

 

 1. De bewezen resultaten van 2017 van de TNRC-methode (vangen, neutraliseren, herplaatsen en monitoren) is een onmiddellijke afname van zwerfkatten met 58%. Van het totaal aantal van 3.500 met TNRC behandelde katten is:
  • 42% retour gegaan naar de vanglocatie (als schuurkat of op de vangplek zonder eigenaar);
  • 7% ingeslapen vanwege onbehandelbare of ongeneeslijke ziekten;
  • 5% retour is gegaan naar de eigenaar (veelal dankzij de chip);
  • 36% kittens zijn die gesocialiseerd en als huiskat geplaatst zijn
  • 10% van de volwassen katten een plek als muizenvanger of een thuis hebben gekregen.

 

Predatie

 1. De Vogelbescherming heeft in hun standpunt predatie weidevogels staan: ‘De achteruitgang van weidevogels wordt vaak geweten aan predatie. Predatie (…) is niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van weidevogels blijkt uit tal van wetenschappelijke studies, dat is het verdwijnen van geschikt leefgebied door het steeds intensievere gebruik van boerenland’.

 

 1. Diverse onderzoeksrapporten spreken tegen dat zwerfkatten weidevogels eten. Quote Reiniers: “De kat wordt in slechts 12,5% van wetenschappelijk onderzoek genoemd als predator” en “de meerderheid van de katten vangt geen prooien”. Uit maagonderzoek is gebleken dat het kattendieet voornamelijk (ruim 87%) bestaat uit zoogdieren. Als de kat vogels eet, dan betreft dat voornamelijk reeds verzwakte zangvogels.

 

Een vergeten groep: de schuurkatten

 1. Schuurkatten die goed werk doen als ongediertebestrijder, zijn in het algemeen schuw en niet gechipt/geregistreerd of geneutraliseerd. Als jaarlijks nesten kittens geboren worden, worden deze kittens (als ze het al overleven) van het erf afgejaagd en moeten hun eigen kostje zien te vinden. Alhoewel wettelijk gesproken deze schuurkatten een eigenaar hebben die een zorgplicht heeft, wordt amper omgekeken naar deze categorie katten – ook niet als ze ziek zijn. Gemeentelijk en provinciaal beleid voor deze schuurkatten zou gepaard moeten gaan met subsidies vanuit het weidevogelbeleid: alleen subsidies aan boerenbedrijven die hun schuurkatten gechipt/geregistreerd & geneutraliseerd hebben. Ook voor deze schuurkatten geldt een zorgplicht door de eigenaar van het boerenbedrijf wat gehandhaafd kan worden.

 

Goed voorbeeld doet goed volgen?!

 1. In geheel België is het sinds 1 april 2018 verplicht om je kat te laten chippen/registreren en neutraliseren. Sindsdien is er het aantal zwerfkatten wat in asielen wordt opgevangen met 30 % verminderd. Deze kostenbesparing wordt ingezet voor de kosten van TNRC. De kosten van het verplicht chippen/registreren en neutraliseren wordt gezamenlijk gedragen door de provincie, gemeenten en de lokale dierenasielen. Vanaf 2021 geldt in Spanje en Portugal een landelijke chipplicht.

 

 Wie is Stichting Zwerfkatten Nederland? 

Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (sterilisatie- en castratie-) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren opdat het aantal zwerfkatten in Nederland verminderd wordt en zwerfkatten in Nederland een zeldzaamheid worden. Stichting Zwerfkatten Nederland is dé belangenbehartiger voor alle zwerfkattenorganisaties in Nederland.

Om te voorkomen dat zwerfkatten ontstaan, is informatievoorziening rondom verantwoord eigenaarschap aan katteneigenaren van belang. Zonder huiskat is er geen zwerfkat. Er zijn in Nederland naar schatting 2,6 miljoen huiskatten. Het chippen met registratie van de kat voorkomt het verworden van de huiskat tot zwerfkat. Het neutraliseren (steriliseren en castreren) voorkomt het ontstaan van verwilderde en wilde zwerfkattenkolonies. Het ontwikkelen en stimuleren van landelijke samenwerking en een hecht netwerk tussen de zwerfkattenorganisaties onderling maakt dat capaciteit in kennis en kunde elkaar aanvullen en versterken. Daarnaast is het maken van samenwerkingsafspraken met landelijk betrokken organisaties belangrijk, opdat efficiënt en effectief de verwilderde zwerfkat geholpen wordt met gebruikmaking van alle stakeholders zoals ambtenaren van gemeenten en provincies, dierenwelzijnsorganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 12LandschappenNL en de Jagersvereniging.

Visie Zwerfkatten Nederland

Onze visie is een zwerfkattenvrij Nederland. Hiermee wordt het leed van het harde bestaan van de zwerfkat en de prooien die de zwerfkatten moeten vangen om te overleven, bespaard. De zwerfkat hoort niet in de Nederlandse natuur thuis.

 

Missie Zwerfkatten Nederland

Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

Onze missie geven wij vorm vanuit onze kernwaarden (waarvoor staan wij en wat vinden wij belangrijk):

 1. Samenwerken
 1. Passie
 2. Respect
 3. Voorkomendheid
 4. Verbinden

Samenwerken vinden wij belangrijk omdat – ook al verschillen de motieven en werkwijzen – de betrokken stakeholders hetzelfde willen: geen verwilderde of wilde zwerfkatten in Nederland. Deze ambitieuze missie kunnen we alleen vormgeven als we met passie werken, want zonder passie is er onvoldoende voortgang om Nederland ook daadwerkelijk zwerfkattenvrij te maken. Omdat we van elkaar kunnen verschillen in motief en werkwijze, is respect voor elkaars standpunt en wijze van acteren belangrijk als basis in de omgang met elkaar, essentieel. Er zijn immers meerdere mogelijkheden om ons doel te bereiken en niemand kan volledig de waarheid in pacht hebben. Onze basishouding voor respect met de ander tonen wij door voorkomend te zijn, boven de verwachting van de ander uit. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden, bereiken we met elkaar zoveel meer dan als afzonderlijke individuen en organisaties.

Om de missie ‘Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!’ te kunnen effectueren, heeft Stichting Zwerfkatten Nederland de volgende doelstelling: 

De verwilderde & wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.

Voor meer informatie: neem contact op met Stichting Zwerfkatten Nederland:

Carien Radstake, T: 06 2454 3664, carienradstake@stichtingzn.nl